Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ serveru www.formobil.sk, sa zaväzuje:

Vaše osobné údaje, ktoré sú spomenuté nižšie, nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu formobil.sk. Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

Údaje, ktoré zadávate pri registrácii. Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesť nasledujúce údaje.

Fyzická osoba:
Meno a priezvisko
Úplnú poštovú adresu
Telefonické a e-mailové spojenie

Právnická osoba:
Meno a priezvisko
Názov firmy
Úplnú poštovú adresu
Telefonické, prípadne faxové spojenie
IČO
IČ DPH, pripadne DIČ


 Tieto údaje umožnia previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, ktorý vyžadujú obe strany, prípadne identifikovať Vašu platbu bankovým prevodom.

V prípade, že požadujete doručovanie objednávok na inú adresu než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresu dodania.

Váš súhlas:

Používaním internetového obchodu formobil.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané vyššie. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

 

Vyhlásenie spoločnosti

Prevádzkovateľ internetového obchodu formobil.sk sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá, ktoré mu zákon o ochrane osobných údajov ukladá. 


Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Môžem tieto dáta zmeniť alebo odstrániť?

Ak sa prihlásite do eshopu formobil.sk, máte možnosť zistiť, aké osobné údaje o vás evidujeme, môžete tieto dáta upravovať alebo vymazať. Upozorňujeme, že fakturačné údaje nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť.

V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste neurobili žiadnu objednávku, stačí poslať e-mail na 1formobil@gmail.com

Copyright 2016 - 2019 © FORMOBIL - predaj mobilných telefónov a príslušenstva